Seirbhísí Aistritheoireachta

Gnóthas beag aistritheoireachta é Letters and Numbers Teo. atá lonnaithe san Fhionlainn. Tá muid ag cur seirbhísí Gaeilge den chéad scoth ar fáil duit, agus scileanna teanga againn atá bunaithe ar thaighde neamhspleách dár gcuid féin chomh maith le taithí aistritheoireachta ó theangacha chomh héagsúil leis an tSualainnis agus an Pholainnis. Tá muid ábalta blas ceart na Gaeilge a fhágáil ar an téacs, botúin choitianta na mBéarlóirí a sheachaint is a cheartú agus comhréir shimplí Ghaelach a chleachtadh mar chuid nádúrtha den obair. San am chéanna tá seanaithne agus seantaithí againn ar na háiseanna is nua-aimseartha, cosúil le teanglann.ie, focloir.ie, agus tearma.ie.

Tá ár dtuiscint ar choincheap na dea-Ghaeilge bunaithe ar Fhoclóir Uí Dhónaill, ar bhéaloideas na Gaeilge agus ar litríocht dhúchasach na Gaeltachta, agus sinn in ann an t-éileamh is déine agus an caighdeán is airde a shásamh dá réir. Más í an dea-Ghaeilge atá ag teastáil uait, nó fiú de dhíth ort más as Cúige Uladh duit, cuir ríomhphost chugainn ar an toirt agus socróidh muid in éineacht na coinníollacha, an praghas agus an spriocdháta.