Professionella översättningar till ett förmånligt pris!

Bokstäver och Siffror Ab är en liten översättningsbyrå som erbjuder översättningar till ett förmånligt pris 0,15 € + moms per ord (0,12 € + moms från svenska och engelska till finska), dock minst 25 €. Vi översätter från finska till svenska & engelska och omvänt samt från  tyska, polska och ryska till finska. Vi har särskild erfarenhet av att översätta texter som handlar om ekonomi, informationsteknik, naturvetenskap och teknik.  Ni kan beställa också användbarhetsgranskningar av översättningar, korrekturläsning och termarbete från oss med timersättning 37,50 € + moms. Kontakta oss gärna! Du kan skicka e-post till info@aakkosetjanumerot.com och bifoga filen med texten som ska översättas.